Mindfulnesspodden

5 Reflektioner mellan Maja och Catarina. Tillit och att ha ett öppet sinne

January 3, 2018

Maja och Catarina reflekterar kring samtalet med Rebecca, och mindfulnessattityderna tillit och ett öppet sinne.