Mindfulnesspodden

3 Samtal och reflekterande mellan Maja och Catarina

December 6, 2017

Tankar kring förra samtalet med gästen Nina. Reflektioner kring mindfulnessattityderna att inte döma och att ha ett öppet sinne.