Mindfulnesspodden

29. Meditation som en väg till upplysning

December 5, 2018

Ett spännande samtal om hur meditation kan vara en väg till upplysning. Hur enkelt och självklart det kan vara när vi är i vår kärna. Och ser hur vår kärna är samma som andras kärna. Hur mindfulness kan vara porten in till personlig och samhällelig utveckling. Vikten att ha en erfaren ledare och ett sammanhang i denna utveckling. Vilken roll Svenska kyrkan kan ha för den andliga hungern i dagens Sverige.

Anna Rosengren är präst inom Svenska kyrkan i Eds församling och utforskar nya vägar och sammanhang för att öka människors välbefinnande.

Här kan du kontakta Anna: anna.rosengren@svenskakyrkan.se och läsa mer om metoden hon jobbar med just nu här: www.viaauream.com