Mindfulnesspodden

13. Maja och Catarina reflekterar kring mindfulness kopplat till samhället i stort, och ifrågasättande av normer.

April 25, 2018

Maja och Catarina reflekterar kring förra avsnittet med Niklas. Bland annat samtalar vi om mindfulness kopplat till samhället i stort, och ifrågasättande av normer. Reflektioner kring synen på människor, djur och vår planet. Niklas som de senaste åren ändrat sin livvsstil och blivit vegan. 

Play this podcast on Podbean App